Instagram viewer and editor
Dimensions 640x449
Advertisement
0 Comments
4 months ago

Description

🎗คุณประโยชน์ของการเคลือบผิวฟัน คือ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิ้มของผู้เข้ารับบริการ การทำวีเนียร์ช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันให้มีความสวยงามได้ และปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือไม่สวยได้🎗 ➡วิธีการดูแลรักษาหลังทำวีเนียร์(Veneer) ⛑หลังจากทำวีเนียร์(Veneer) คนไข้ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการทำวีเนียร์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือก ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน ⛑หากเป็นไปได้บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที หลังจากนั้นไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารใน 30 นาที หลังจากทำวีเนียร์ ควรหลีกเลี่ยงการกัดหรือเคี้ยวของแข็ง พบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน
1 Normal
Advertisement
Advertisement

who likes this post (1)